Medical taping

Medical taping, ook kinesiotaping genoemd, is een vorm van taping die de laatste 10 jaar steeds vaker wordt gebruikt binnen de fysiotherapie en topsport in Europa. De basis is gelegd in de jaren 70 in Japan en Korea, waar de elastische tapesoorten en toepassingen zijn ontwikkeld.

De afgelopen paar jaar hebben wij binnen Fysio Alphen ook de kennis en ervaring opgedaan met het werken met medical taping. Hierbij zijn de resulaten zeer positief te noemen.

TOEPASSING MEDICAL TAPE

De technieken van de watervaste tape worden gebruikt voor:

  • Verhogen of verlagen van de spierspanning
  • Verbeteren van de bloedcirculatie en afvoeren van vochtophoping
  • Pijndemping
  • Het verbeteren van de gewrichtsfunctie

 

Tip van Just

Medical Taping is mogelijk een oplossing voor hooikoorts en makkelijk toe te passen.

 

BEHANDELING

De behandelend fysiotherapeut zal met u bespreken of de taping een ondersteunende rol kan bieden binnen uw herstel. Hierna vindt een proefbehandeling plaats met tape. Mocht u overgaan tot verdere behandeling met de taping, dan kan een rol tape tegen gereduceerd tarief worden afgenomen. De tape is dus niet opgenomen binnen het huidige tarief fysiotherapie.