Fysio Alphen

Fysio Alphen

Kwaliteit

Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG register (www.bigregister.nl) en het Nederlandse kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (www.kngf.nl). Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het KNGF.

Wij zijn sinds juni 2009 HKZ-gecertificeerd. De praktijk voldoet aan alle normen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor deze certificering zijn alle zaken in de bedrijfsvoering, zoals  patiënten registratie, rapportage, protocollen en werkwijzen, vastgelegd. Het HKZ-certificaat is een kwaliteitskeurmerk dat ook wel bekend is onder de naam ISO-9001.

PLUSPRAKTIJK

Wij zijn sinds 2013 een pluspraktijk bij de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Achmea, Menzis, VGZ en CZ.

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van alle procedures in de praktijk zoals klachtenafhandeling en hygiëne. Ook het inzichtelijk maken van het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht en de verbetering van de klachten middels metingen en vragenlijsten horen hierbij.  

FYSIO PRESTATIE MONITOR

Een goede kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw mening is dus belangrijk!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

KLACHTEN

Natuurlijk doen u wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. 

U kunt u klacht melden bij uw fysiotherapeut of bij een van de eigenaren van de praktijk. Wij nemen iedere klacht serieus en proberen een oplossing te zoeken.

Nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief