Kwaliteit

KNGF

Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG register (www.bigregister.nl) en het Nederlandse kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (www.kngf.nl). Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het KNGF.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ FYSIO TOPICS

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van hoogwaardige kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt FysioTopics aan een structurele verbetering in de zorg. FysioTopics zie de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiëntrelevante uitkomsten als doel. 

https://fysiotopics.nl

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ SKF

SKF is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van 'leren en verbeteren'.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl

FYSIO PRESTATIE MONITOR

Een goede kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw mening is dus belangrijk!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

KLACHTEN

Natuurlijk doen u wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken.

U kunt uw klacht melden bij uw fysiotherapeut of bij een van de eigenaren van de praktijk. Wij nemen iedere klacht serieus en proberen een oplossing te zoeken.