Partners

SAF Stichting Alphense Fysiotherapeuten 

SAF staat voor de Stichting Alphense Fysiotherapeuten. Deze stichting is in 2011 opgericht door drie praktijken uit Alphen aan den Rijn. 

Douglas Fysiotherapie • Fysiotherapie Van den Berg • Fysio Alphen

Met deze stichting beantwoorden wij de vraag zoals die o.a. komt uit de huidige zorgsector, verzekeraar, kwaliteitscriteria in het vak, samenwerking met andere disciplines en de overheid. Door samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en (terug)rapportages tussen de verschillende zorgverleners. Samen staan we dus sterk en kan de kwaliteit in de zorg op meerdere vlakken worden verbeterd.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is het landelijk netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps-en patiëntenverenigingen.

Kliniek voor de Hand en Pols

Sinds 2023 hebben wij een intensieve samenwerking met Kliniek voor de Hand en Pols. Een kleinschalige kliniek met korte wachttijden waar u voor de meeste handklachten terecht kunt. Naast de hoofdlocatie in Woerden houden zij ook een aantal spreekuren bij ons op de praktijk. Zo zijn de lijnen nog korter en leveren we samen de beste zorg. 

www.voordehand.nl

Rijnland Heup en Knie Netwerk

Vanuit de maatschap orthopedie van het Alrijne ziekenhuis en een groot aantal (40) eerstelijns fysiotherapiepraktijken is dit netwerk in november 2013 opgericht. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van de nabehandeling na een totale heup- of knieoperatie. Er is een fysiotherapeutisch protocol ontwikkeld en er zijn verschillende afspraken gemaakt om ook de communicatie tussen de orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut te verbeteren.

Fys'Optima

Fys'Optima is een organisatie met meer dan 250 praktijklocaties voor fysiotherapie. Fys’Optima heeft als missie ervoor te zorgen dat deze praktijken zich volledig kunnen richten op de behandeling van hun patiënten en bewegen van hun cliënten. De visie van Fys'optima is samenwerken, schaalvoordeel, kennisdelen en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot continuïteit in praktijkvoering.