Fysio Alphen

Fysio Alphen

Partners

SAF Stichting Alphense Fysiotherapeuten 

SAF staat voor de Stichting Alphense Fysiotherapeuten. Deze stichting is in 2011 opgericht door drie praktijken uit Alphen aan den Rijn. 

Douglas Fysiotherapie • Fysiotherapie Van den Berg • Fysio Alphen

Met deze stichting beantwoorden wij aan de vraag zoals die o.a. komt uit de huidige zorgsector, verzekeraar, kwaliteitscriteria in het vak, samenwerking met andere disciplines en de overheid. Door samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en (terug)rapportages tussen de verschillende zorgverleners. Samen staan we dus sterk en kan de kwaliteit in de zorg op meerdere vlakken worden verbeterd.

CLAUDICATIONET

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

 

RIJNLAND HEUP EN KNIENETWERK

Vanuit de maatschap orthopedie van het Rijnland ziekenhuis en een groot aantal (40) eerstelijns fysiotherapie praktijken is dit netwerk in november 2013 opgericht. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van de nabehandeling na een totale heup of knie operatie. Er is een fysiotherapeutisch protocol ontwikkeld en er zijn verschillende afspraken gemaakt om ook de communicatie tussen de orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut te verbeteren.

HANDTHERAPIE EN PLASTISCHE CHIRURGIE ALRIJNE

De afdeling plastische chirurgie houdt zich bezig met diverse soorten plastische chirurgie, zoals reconstructieve en handchirurgie. Vanuit het Alrijne Ziekenhuis vindt er samenwerking plaats met de handtherapeuten van Fysio Alphen.

FYS'OPTIMA

Fys'Optima is een organisatie met meer dan 250 praktijklocaties voor fysiotherapie. Fys’Optima heeft als missie ervoor te zorgen dat deze praktijken zich volledig kunnen richten op de behandeling van hun patiënten en bewegen van hun cliënten. De visie van Fys' Optima is samenwerken, schaalvoordeel, kennisdelen en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot continuïteit in praktijkvoering.


 

Nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief