Oncologische revalidatie

Ervaring heeft ons geleerd dat trainen voorafgaand aan de behandeling of operatie ervoor zorgt dat men minder kracht en conditie verliest. Bovendien vermindert dit het risico op bepaalde complicaties die tijdens en na de behandeling of operatie kunnen ontstaan. Revalidatie zorgt ervoor dat u zo weinig mogelijk last heeft van de behandeling voor kanker. Door regelmatig te bewegen, blijft u beter in conditie en heeft u minder last van vermoeidheid en andere mogelijke bijwerkingen van de behandeling.

Ook als u klaar bent met de behandeling, kunnen er nog klachten aanwezig zijn die u beperken in dagelijkse bezigheden of het re-integreren op de werkvloer belemmeren.

Als u niet meer kunt genezen van kanker, draagt revalidatie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk voelt. De revalidatie is erop gericht om klachten te voorkomen of te verminderen. Zo kunt u zoveel mogelijk blijven doen wat u gewend bent.

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP:

 • Kwaliteit van leven
 • Pijnvermindering
 • Vermoeidheid
 • Herstel van belastbaarheid
 • Snellere terugkeer op de werkvloer
 • Sneller kunnen hervatten van dagelijkse bezigheden
 • Verbeterde nachtrust
 • Mentale en fysieke verbetering

OPZET VAN DE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

U start met een intakegesprek. Hierbij vinden verschillende metingen plaats en bespreekt u samen met de oncologiefysiotherapeut uw doelen.Op basis daarvan wordt een beweegprogramma opgesteld van 3 tot 6 maanden en vindt meestal in groepsverband plaats. Dit wordt echter altijd individueel bepaald.

Dit beweegprogramma bestaat uit: 

 • Twee keer per week trainen van uw conditie en spierkracht
 • U volgt een eigen schema, ook al traint u in groepsverband
 • Conditie en kracht worden via uw schema goed in de gaten gehouden en waar nodig aangepast
 • Een eindmeting vindt plaats en er wordt besproken of de vooraf gestelde doelen zijn behaald
 • Bespreken van een vervolgplan

Wilt u meer informatie? Onze fysiotherapeuten Anouk Vriends en David van Santen vertellen u er graag meer over.

Meer informatie kunt u vinden op onze site www.oncocarefysioalphen.nl