Hartfalen

Bij hartfalen slaagt het hart er niet voldoende in het bloed naar de weefsels te pompen. Dit komt vooral voor na een hartinfarct, een lang bestaande hoge bloeddruk of suikerziekte. Klachten die kunnen wijzen op hartfalen kunnen zijn: kortademigheid bij inspanning of in rust, moeheid en ophoping van vocht (bijvoorbeeld bij de enkels).

DE DIAGNOSE

Bij klachten die kunnen wijzen op hartfalen, zal uw (huis)arts bloedonderzoek doen en een ECG (hartfilmpje) maken. Indien noodzakelijk zal een cardioloog verder onderzoek doen. Bij terugverwijzing zal de huisarts de behandeling met u bespreken.

DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA

Het doel van het zorgprogramma is om de klachten en beperkingen voor u zo veel mogelijk te verminderen door aanpassing van uw leefstijl. Een gezonde leefstijl heeft invloed op de risicofactoren. Binnen het zorgprogramma werken diverse zorgverleners samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

Van belang is het herkennen van klachten en uw leefstijl beoordelen. Hieronder valt het niet roken, gezond eten en regelmatig bewegen. Maar ook het gebruik van medicatie volgens voorschrift. Bespreek met de praktijkondersteuner de mogelijkheden.

DE KOSTEN

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van een beweegprogramma. Dit is ook afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft. Wij kunnen dit voor u nakijken of u kunt zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te informeren. De vergoeding voor het beweegprogramma vanuit uw aanvullende verzekering valt buiten uw behandelingen voor fysiotherapie. Deze blijft dus behouden!

BELANGRIJK

De diagnose (u heeft hart- en vaatklachten of een verhoogd risico) is gesteld door uw (huis)arts, waarna u bent verwezen naar ons. U bent drie maanden beschikbaar om het beweegprogramma te volgen met een frequentie van tweemaal per week.