CVRM

Preventie van hart- en vaatziekten richt zich voornamelijk op het voorkomen van een hartinfarct, een beroerte, een vernauwing van de kransslagaders, slagaders in de benen en van een verwijding van de buikslagader. Als er sprake is van hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of één van deze aandoeningen, dan is er sprake van een verhoogd risico.

DE DIAGNOSE

De huisarts of de praktijkondersteuner stellen vast of u een verhoogd risico hebt op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten. Dit gebeurt door het stellen van vragen, meten van de bloeddruk en bloedonderzoek. Als u een verhoogd risico heeft, krijgt u leefstijladviezen zoals stoppen met roken, meer bewegen, voedingsadviezen en beter op gewicht komen. Eventueel krijgt u medicijnen om uw bloeddruk en/of cholesterol te verlagen.

DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA

Zoals al hierboven aangegeven, richt het zorgprogramma zich voornamelijk op het voorkomen van een hartinfarct, een beroerte, een vernauwing van de kransslagaders, slagaders in de benen en van een verwijding van de buikslagader. Binnen het zorgprogramma werken diverse zorgverleners samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Met de fysiotherapeut werkt u aan uw conditie om zo invloed te hebben op het cholesterol, de bloeddruk en het gewicht. Bewegen is een belangrijke voorwaarde binnen het zorgprogramma.  De afspraken over uw behandeling worden vastgelegd in een individueel behandelplan.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

Een gezonde leefstijl heeft invloed op de risicofactoren bij hart- en vaatziekten. Hieronder valt het niet roken, gezond eten en regelmatig bewegen. Maar ook het gebruik van medicatie volgens voorschrift. Bespreek met de praktijkondersteuner de mogelijkheden.

DE KOSTEN

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van een beweegprogramma. Dit is ook afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft. Wij kunnen dit voor u nakijken of u kunt zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te informeren. De vergoeding voor het beweegprogramma vanuit uw aanvullende verzekering valt buiten uw behandelingen voor fysiotherapie. Deze blijft dus behouden!

BELANGRIJK

De diagnose (u heeft hart- en vaatklachten of een verhoogd risico) is gesteld door uw (huis)arts, waarna u bent verwezen naar ons. U bent drie maanden beschikbaar om het beweegprogramma te volgen met een frequentie van tweemaal per week.