Fysio Alphen

Fysio Alphen

Bekken fysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen en vrouwen als kinderen zijn. Het bekken heeft een centrale plaats in ons lichaam. Klachten aan het bekken en/of de lage rug kunnen problemen met het functioneren van de bekkenbodem veroorzaken. Andersom kan een niet goed functionerende bekkenbodem ook weer klachten aan het bekken en/of de lage rug veroorzaken. De bekkenbodem wordt gevormd door verschillende spierlagen onder in het bekken welk een functioneel geheel vormen.

Bekkenfysiotherapie is gericht op de bewustwording en de willekeurige controle en sturing van de bekkenbodemspieren. Er zal aandacht zijn voor uw buik en bekken. Het doel is u bewust te maken van het aan- en ontspannen van de bekkenbodem zodat u leert wanneer u de bekkenbodemspieren teveel dan wel te weinig aanspant. De behandelingen staan in het teken van oefentherapie, eventueel gecombineerd met biofeedbackapparatuur. Belangrijk is dat u het doen van de oefeningen inpast in uw dagelijkse activiteiten.

Ook voor klachten en vragen op seksueel gebied kunnen patiënten bij de bekkenfysiotherapeut terecht. Tevens is alleen een bekkenfysiotherapeut bevoegd en deskundig om een inwendig onderzoek te doen. Uiteraard is dit altijd eerst in overleg met u.

KLACHTEN 

In veel gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. In de praktijk ontstaan vaak de volgende klachten:

 • Ongewild urineverlies tijdens inspanning, ook wel stress incontinentie genoemd
 • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen, de zogenoemde urine incontinentie
 • Ongewild verlies van ontlasting
 • Het moeizaam kwijt kunnen van ontlasting, ook wel obstipatie genoemd
 • Verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Pijn bij gemeenschap, erectiestoornissen, problemen met orgasme.
 • Bekkenpijn in relatie met zwangerschap

BEKKENPIJNKLACHTEN DOOR ZWANGERSCHAP

Tijdens de zwangerschap treden er grote veranderingen op in de belasting van de rug, het bekken en de bekkenbodemspieren. Daarnaast zijn er veel hormonale veranderingen waardoor het steunweefsel in het lichaam wat soepeler wordt. Door al deze veranderingen heeft de bekkenbodemspier meer te dragen terwijl de bekkenbodemspier zelf wat zwakker kan zijn. Het is van groot belang dat vrouwen in de zwangerschap al leren om bewust om te gaan met de lage rug, bekken en bekkenbodem.

EERSTE BEZOEK

Tijdens het eerste consult worden uw klachten geïnventariseerd en wordt er uitgebreid gevraagd naar uw gewoontes op gebied van plassen en ontlasten en of er problemen zijn op het vlak van seksualiteit. Tijdens een volgende afspraak wordt er een bekken fysiotherapeutisch onderzoek gedaan en wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. U krijgt niet alleen gerichte oefeningen, afgestemd op uw specifieke klacht, maar ook praktische adviezen en voorlichting over toiletgedrag, ademhaling en houding. Daarnaast kunnen de volgende mogelijkheden voor onderzoek en/of behandeling toegepast worden: 

 • spierfunctie meten met apparatuur (bijv. biofeedback)
 • training functie en bewustwording van de bekkenbodem met apparatuur
 • elektrostimulatie van de bekkenbodem
 • onderzoek en zo nodig behandeling met behulp van een rectale ballon.

Naar aanleiding hiervan bespreekt onze bekkenfysiotherapeut met u wat het behandelplan zal worden. In de behandelingen die erop volgen zal zij u persoonlijk advies geven over onder andere de ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag.

Onze bekkenfysiotherapeut is Marisscha van der Loo, zij is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB).

Nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief